BTA Bill No. 136 na lilikha ng munisipalidad ng Ligawasan, BARMM Special Geographic Area, suportado ng Pikit, North Cotabato

Deputy Floor Leader Atty. Mary Ann Arnado (Litrato mula sa BTA Parliament)

COTABATO CITY (June 11, 2023 ) — BTA Bill No. 136, isang Bangsamoro Transition Authority (BTA) bill na lilikha ng munisipalidad ng Ligawasan sa ilalim ng BARMM Special Geographic Area ay nakakuha ng malakas na suporta mula sa mga stakeholder ng Pikit, North Cotabato.

Sa konsultasyon ay nananawagan ang mga residente ng Pikit para sa agarang pagpasa ng BTA Bill No. 136.

Sinabi ni Deputy Floor Leader Atty. Mary Ann Arnado, na namuno sa mga pampublikong konsultasyon para sa BTA Bill No. 136 sa Pikit, na “ang mga kalahok ay nagpakita ng isang pangkalahatang pinagkasunduan na pabor sa panukalang batas at binigyang diin ang kanilang pagnanais para sa agarang pagsasabatas nito.”

Ang BTA Bill No. 136 ay suportado ng halos 400 indibidwal mula sa iba’t ibang partidong pampulitika, mga yunit ng lokal na pamahalaan, CSOs, at iba pang nauugnay na stakeholder na lumahok sa proseso ng konsultasyon, ayon sa BTA Parliament.

Sinabi ng BTA na “Kinilala ng Punong Ministro ng BARMM na si Ahod Balawag Ebrahim ang kahalagahan ng BTA Bill No. 136, kasama ang ilang iba pang mga panukalang batas na naglalayong magtatag ng mga munisipalidad sa BARMM Special Geographic Area. Tinukoy ni Ebrahim ang mga panukalang batas na ito bilang bahagi ng kanyang mga pambatasang priyoridad.”

“Kung magiging batas ang BTA Bill No. 136, magreresulta ito sa pagbuo ng Ligawasan, isang bagong munisipalidad sa loob ng SGA,” ayon sa BTA.

Ang mungkahing munisipalidad ay bubuuin ng mga barangay tulad ng Bagoinged, Barungis, Bulol, Buliok, Gli-Gli, Kabasalan, at Rajamuda, na lahat ay kasalukuyang bahagi ng munisipalidad ng Pikit sa North Cotabato. (Tu Alid Alfonso, BMN/BangsamoroToday, Litrato mula sa BTA Parliament)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post Members of Bangsamoro Parliament to expedite BTA Bill No. 133 due to unified support of community in Carmen
Next post BTA nagsagawa ng konsultasyon sa Pikit, NortCot para sa BTA Bill No. 134 na magtatag ng munisipalidad ng Malmar sa BARMM-SGA