City Hall sa Barangay Para sa Lahat, Handog ni ‘Mayor Bruce’ sa mamamayan ng Cotabato City

(Photo courtesy of Mayor Para sa Lahat Bruce Matabalao)

COTABATO CITY (April 30, 2024) — Sa pangunguna ni Mohammad Ali “Bruce” Dela Cruz Matabalao, ang City Hall sa Barangay para sa lahat ay naglunsad ng mga serbisyong pangkomunidad na mag-aalaga sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa Cotabato City. Ang inisyatibong ito ay naglalayong magbigay ng mas maraming pagkakataon para sa mga tao na makakuha ng serbisyong gobyerno nang mas mabilis at mas epektibo.

Ang mga serbisyong inaalok sa City Hall sa Barangay para sa lahat ay sumasaklaw mula sa pagbabayad ng cedula hanggang sa pagbibigay ng libreng konsultasyon sa beterinaryo para sa mga alagang hayop. Bukod dito, mayroon ding mga serbisyong pangkalusugan tulad ng pagbabakuna at libreng konsultasyon para sa mga senior citizens at iba pang miyembro ng komunidad.

Ang programa ay may layuning magbigay ng suporta at tulong sa bawat sektor ng lipunan, kabilang ang mga kabataan, senior citizens, solo parents, at mga nangangailangan ng tulong medikal. Sa pamamagitan ng kooperasyon ng iba’t ibang tanggapan at ahensya ng gobyerno, ang City Hall sa Barangay para sa lahat ay naglalayong maging tunay na tanglaw at kaagapay ng mga mamamayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Ang programang ito ay patuloy na naglilingkod sa mga mamamayan ng Cotabato City, isang patunay ng dedikasyon ng lokal na pamahalaan sa pagtataguyod ng kapakanan at kagalingan ng kanilang mga residente. (Hasna U. Bacol, BMN/ Bangsamoro Today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post Bangsamoro Government’s MSSD Leads Response to El Niño Crisis: Insights and Initiatives Unveiled
Next post CSOs Call for BTA Extension from 2025 to 2028: Advocating for Lasting Peace in Bangsamoro