Kamal na Bangsamoro nangadin sa medical mission para kanu Bakwit sa SGA indu Maguindanao del Sur


COTABATO CITY (May 3, 2023) – Su Office of the Chief Minister (OCM) tagapida su Ministry of Health (MOH) na nanginggay sa libre a mga gamut sya kanu kasakupan nu Bangsamoro, sya ininggulalan sa Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan (TABANG) project.

Kanu April 27, nakasot sa 300 kadakil nu Internally Displaced Persons (IDPs) atawka bakwit sya nakabpon sa Barangay na Simsiman, Pigcawayan Cluster, BARMM Special Geographic Area (SGA) su nakatalima sa tabang. Kapid bun a nanggan su 357 a bakwit sya sa Barangay Dapiawan, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur.

“Mayroon po tayong ginawang medical consultation na binubuo po ng ating mga doctors na nanggaling sa MOH. Nagsagawa din ng operation tuli, namigay din ng libreng gamot katulad ng vitamins at ‘yung para sa mga may maintenance for hypertension sa ating mga kababayan sa brgy. Simsiman na apektado ng gulo,” kadtalu ni Sittie Majadiyah E. Omar, nanguluan kanu Project TABANG Health Ancillary Services.

Pidtalu pan ni Omar sa su Project TABANG na lipalado sa kadtabang sa indaw taman i magaga nin asal ka kagkadtagan su nasisita nu Bangsamoro.

Su Kagawad sa Brgy. Simsiman, Mohaimen Arba na nanginsukor kanu inad’n a medical mission, sa yanin pidtalu na nakadtabang su kinapanginggay sa gamut asal ka kaabungan su kapidsasakit nu mga p’gkalbin sa Brgy. Simsiman. Salta lun kun na dadin kakwayan nu mga dumadalpa sa pantyali sabap sa guligaw, apya su makapamasa nilan bu sana sa gamut.

Kadsagipa ni Arba bun mambo su mga kamal sya kanu Barangay na p’dtabangan nilan bun su mga pamilya a kangapasangan.

Su medical mission na isa bu inya a programa nu Project TABANG, a yanin kahanda na kainggay sa libre a mga gamut indu serbisyu sya kanu Bangsamoro. (Usop M. Manggamanan, BMN-USM Intern/BangsamoroToday, Tuladan ganat sa Project TABANG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post MENRE-BARMM nakiisa sa pagdiriwang ng ‘Month of the Ocean’
Next post USM BSIR students Thanksgiving Exit Program, Live at BMN Social Media