MSSD pap’gkalangkas’nin su kapap’gkawlad sa ‘digitial payment’ sa BARMM

Ministry of Social Services and Development (MSSD) Staff planning workshop on Financial Assistance System Transformation (FAST) Project

 

COTABATO CITY (March 2, 2023) – Ulyan nu mapya kinapangadin sa kinapayag kanu lalan (roadmap presentation) nu Ministry of Social Services and Development atawka MSSD’s Financial Assistance System Transformation (FAST) Project, para kanu digital payment system sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), su Ministry na nangadin sa Planning Workshop makipantag sa project’s pilot expansion para kanu lagun a 2023 sya nabatun sa Jehan Hall, Al-Nor Convention Center, Cotabato City kanu gay na Isnin, February 27.

 

Su mga kaunutan kanu m’balang-balang a programa, sections indu divisions na nalimud ka indu nilan mambityala nandu mapangadin su mga dayt a mga kasangkapan kanu mga programa indu stakeholder mapping ka sangat’a barapantag kanu kapangadin sa mga wagib a enggalbikin endu plano sa ukita katiyakap sa kulta (financial).

 

Kadtalu ni Hamodi Lao Tiboron, Chief na MSSD’s Finance Management Support Services Division (FMSSD), nasisita kun i tumundug a plano na makaayon su kab’limbag sa kambagu kanu ukita mas malangkas a kainggay kanu tabang sa kulta a sya makawkit sa Information and Communication Technology (ICT).

 

“We need to ensure that the succeeding ways forwards are aligned according to how we designed our transformation initiative. We have to strengthen our ICT, grievance system, feedback and control mechanism, and validation procedures,” kadtalu ni Tiburon sa English.

 

Su FAST Project na nakab’tad sa Ministry’s FMSSD a yanin kahanda na ‘gkalangkas su kanggay sa serbisyo kanu mga tao a nasisita nilan i tabang nu MSSD social protection programs kanu kasakupan nu BARMM sa ukit na kap’nggamit sa ‘digital payment system’.

 

Sya kanu kap’nggulalan lun, na pap’g kawladin nu MSSD i pilot testing na kapagalit sa benepisyaro gumanat sa kabaginggay sa kanilan paganay sa makapalad diin diretso su kulta i katalima nilan lun, na syadin silan bayadan sa digital atawka over-the-counter payment a limudso kanu lagun pan a 2022 sya kanu Limatiman (5) a financial assistance programs a napamili nu Ministry sya kanu mga dalpa sa BARMM.

 

Su FAST Project, sya kanu lagun a 2028, su MSSD na kahanda nin sa mabagu i sistema a ukita kadtabangin sa kulta sa kausal sa mga pakabago a teknolohiya indo mapiya a serbisyo ka asal a makapulo i MSSD kanu kapangunanin sa kapidtabang sa Bangsamoro. (Tu Alid Alfonso, BMN-USM BSIR Intern/BangsamoroToday, Tuladan ‘bpun sa MSSD)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post MBHTE holds the 1st Salah Jubair Essay Writing Contest
Next post Bangsamoro Parliament hiniling sa Korte Suprema na  lumikha ng ‘committee on Shari’ah Bar integration’