MSSD nanginggay sa makan kanu bamangagi sa daycare sa BARMM

Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga masustansya makan kanu mga bamangagi sa daycare sa kanu m’balabala munisipyo nu BARMM.

COTABATO CITY (March 6, 2023) – Nanginggay su Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga masustansya makan kanu mga bamangagi sa daycare sa kanu m’balabala munisipyo nu BARMM tagapida nin su Child Development Centers (CDCs).

Kanu gay na Ahad, March 5, 2023, su Ministry na inisigkil nu masla bagidan su mga bigas, unga na kayo mana apples, mamis a patatas, chayote, s’da magangu a bulinaw, noodles, l’man, arina, gadung a munggu, mamis, n’du lana sya sa munisipyo na Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur B, n’du Sulu.

Kadtalu pan nu MSSD na su kapid kanu nasama a upisina kanu mga probinsya na ipidtundug bun banginggay nu Ministry n’du CDCs.

Su nya a programa na sya nakadalm kanu Supplementary Feeding Program (SFP), a ganat sa national i pondo nin a kabanginggay sa makan kanu mga wata yanin umul na dwa lagun (2) n’du lima lagun (5) a naka enrolled kanu mga CDCs atawka supervised neighborhood play areas.

Su kabanginggay sa mga masustansya a p’gk’n na sangati kabalapantagin kanu katantu sa su mga indigent daycare learners sya sa region na makakwa sa makagkapya kanu kangugulawas a makan, a nasisita kanu kaisig nandu kagkapya kasunggud nu lawas nu mga wata.

Sabap sa nya na su Ministry, na kahandanin i kangganin su mga wata kapasangan sya sa BARMM n’du tabangan nu MSSD sa indaw nganin a nasisita tabang asal ka g’kapya su kangugulawas nandu kapangingkawyag’n nu mga wata. ### (Tu Alid Alfonso/BMN/BangsamoroToday, Tuladan ganat sa MSSD Facebook)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post 159 Hafidh nagtapos mula sa ika-7th batch students ng Highest Institute for Holy Qur’an and Sunna
Next post ‘Financial Assistance’ ni BARMM Chief Minister Ebrahim ibinigay sa indigent Mujahideens, Mujahidat at biktima ng Kalamidad